Certifikace a EKOznačky Bambo Nature

Spolupráce s nejpřísnějšími certifikačními agenturami na světě zaručuje to, že vám nabízíme produkty šetrné k dětské pokožce i životnímu prostředí. Zjistěte více o certifikátech, které naše produkty získaly.
Nordic Swan Ecolabel Logo

Nordic Swan Ecolabel – podpora udržitelnosti v každém kroku

S cílem vytvořit udržitelnou společnost prostřednictvím udržitelného konzumu hodnotí ekoznačka Nordic Swan environmentální dopad produktů během celého jejich životního cyklu - od výběru surovin, přes výrobní proces, až po likvidaci produktu.

 

Asthma Allergy Nordic Logo

Asthma Allergy Nordic – prestižní ocenění, které hodnotí produkty pro alergiky

Asthma Allergy Nordic nabízí certifikaci pro výrobky, které představují nejmenší možné riziko způsobení alergie, ekzému nebo podráždění pokožky. Hlavním cílem je usnadnit osobám s alergiemi, kontaktními alergiemi, astmatem nebo jinými respiračními obtížemi najít produkty, které zlepšují jejich každodenní život.

 

Forest Stewardship Council Logo

FSC® – Forest Stewardship Council – značka odpovědného používání lesních produktů.

FSC® (Forest Stewardship Council) je mezinárodní nevládní organizace zaměřená na podporu zodpovědného lesního hospodářství po celém světě. Produkty certifikovány značkou FSC™ jsou vyrobeny ze surovin z dobře obhospodařovaných lesů a odpovědných zdrojů. Vysledovatelnost a integrita štítku je podporována přísnými kontrolními opatřeními a výběrem produktů s certifikací FSC™ pomáháte chránit lesy a divokou zvěř, která v nich žije.  
Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.fsc.org.

 

EcoCert Logo

ECOCERT Cosmos - značka ekologicky šetrné kosmetiky

Ecocert COSMOS, je první certifikační orgán pro přírodní a certifikovanou organickou kosmetiku. Zajišťuje, že výrobky splňují vysoké standardy šetrné k životnímu prostředí od přísad po balení. K certifikaci jsou způsobilé pouze výrobky s minimálním obsahem 95 % přísad z přírodních zdrojů (hmotnostních).

 

Dermatologically tested logo

Dermatologicky testováno - odměňující produkty, které jsou jemné k pokožce

Dermatologicky testovaný symbol zaručuje, že produkt byl testován na potenciální kožní reakce nezávislou laboratoří třetí strany. To znamená, že naše produkty mohou používat i lidé s citlivou pokožkou.

 

EU ecolabel certificate logo

EU Ecolabel

Certifikát EU Ecolabel, známá také jako EU Flower, je oficiální environmentální značkou v Evropě. Produkty s ekoznačkou EU splňují přísné environmentální požadavky na suroviny, výrobu, použití, dokumentaci a bezpečnost.

 

 

CE Mark

 

CE Mark

Značka CE se nachází na mnoha výrobcích, s nimiž se obchoduje v Evropském hospodářském prostoru. Označuje, že tyto výrobky byly posouzeny a splňují vysoké požadavky na bezpečnost, zdraví a ekologii. Označení CE znamená Conformité Européenne (Evropská shoda) a je uznáváno po celém světě.

 

 

Vegan Trademark

 

Vegan Trademark

Ochranná známka Vegan představuje spolehlivou mezinárodní veganskou normu a uděluje ji organizace The Vegan Society. Aby produkt získal ochrannou známku Vegan, musí splňovat několik kritérií a mimo jiné nesmí obsahovat žádné složky živočišného původu a nesmí být testován na zvířatech.

 

EcoSun Pass

 

EcoSun Pass

EcoSun Pass je nástroj používaný k hodnocení dopadu opalovacích přípravků na životní prostředí. Aby mohl přípravek tuto certifikaci získat, musí obsahovat kombinaci slunečních filtrů, která splňuje specifické parametry výpočtu a způsobuje minimální škody v oceánském prostředí. Opalovací krémy, které získají certifikaci EcoSun Pass, jsou šetrné k útesům, což znamená, že obsahují jen minimální množství důsledně promyšlených chemických látek, jež mohou poškodit korálové útesy a další mořský život.

Post-consumer recycled bag 30% logo

30 % z recyklovaných surovin po spotřebě

Naše obaly na pleny Bambo Nature obsahují 30 % recyklovaných surovin po spotřebě, což znamená, že při výrobě je zapotřebí méně primárních plastů. Recyklované materiály pocházejí z plastového odpadu z domácností, který je pečlivě vyčištěn a roztříděn podle kvality. Smysluplným využíváním systému recyklace tak snižujeme spotřebu neobnovitelných zdrojů.

ISO14001 certificate

ISO14001

ISO14001 certifikuje, že výrobce plenek Bambo Nature, ABENA Produktion A/S, má systém environmentálního managementu. Norma poskytuje společnostem rámec pro minimalizaci jejich negativních dopadů na životní prostředí. Certifikaci získávají společnosti, které se rozhodnou podívat se svým dopadům na životní prostředí „do očí“ a aktivně pracují na jejich zlepšování.

 

IS50001 certificate

ISO50001

Výrobce plenek Bambo Nature, ABENA Produktion A/S, je certifikován ISO50001. Certifikace je důkazem našeho systému energetického managementu, jehož prostřednictvím aktivně pracujeme na snížení celkové spotřeby energie. Kromě práce na projektech nepřetržité optimalizace energie, také monitorujeme spotřebu energie a účinnost, a stanovujeme roční cíle pro naši energetickou náročnost.

 

Sedex Member logo

SMETA

Jsme držiteli certifikátu SMETA a dodržujeme Všeobecné deklarace lidských práv a úmluvy Mezinárodní organizace práce. SMETA je auditovatelný certifikační standard, který povzbuzuje organizace, aby vyvíjely, udržovaly a uplatňovaly společensky přijatelné postupy na svých pracovištích.

 

Upozornění: Certifikace se týkají pouze jednotlivých produktů, na kterých jsou uvedeny.